Kindveiligheid wetgeving

Wat is de Child Safety / Kindveiligheid wetgeving?

Kindveiligheidswetgeving voor raamdecoratie heeft als doel om kinderen te beschermen tegen het gevaar van verstikking of wurging door koorden of snoeren die aan raamdecoraties zijn bevestigd. Deze wetgeving is van groot belang omdat er elk jaar kinderen gewond raken of zelfs overlijden door dit soort ongelukken. De Child Safety wetgeving is vastgelegd om te voorkomen dat kinderen verstrikt raken in de bedieningskoorden en kettingen van raamdecoratie. De afstand van de vloer tot de onderkant van het koord of de ketting moet minimaal 150 cm bedragen.

In Nederland is er wetgeving met betrekking tot kindveiligheid voor raamdecoratie, die gericht is op het minimaliseren van het risico van verstikking of wurging bij kinderen. Deze wetgeving is van groot belang omdat er jaarlijks kinderen gewond raken of overlijden door ongelukken met raamdecoratie.

De wetgeving schrijft voor dat raamdecoratie die op de Nederlandse markt wordt verkocht, moet voldoen aan de Europese norm EN 13120. Deze norm bevat specifieke vereisten voor kinderveiligheid en heeft als doel het minimaliseren van het risico op wurging of verstikking door koorden of snoeren die aan raamdecoratie zijn bevestigd.

Een van de belangrijkste eisen van de norm is dat er geen koorden of snoeren aan de raamdecoratie mogen worden bevestigd die een verstikkings- of wurgrisico vormen voor kinderen. Dit betekent dat fabrikanten alternatieve manieren moeten bieden om de raamdecoratie te bedienen, zoals door middel van stangen, koordloze systemen of afstandsbedieningen.

Een ander belangrijk aspect van de Nederlandse wetgeving is dat raamdecoratie die op de markt wordt gebracht, moet worden voorzien van een waarschuwingsetiket dat ouders en verzorgers informeert over de gevaren van koorden en snoeren en hoe ze deze kunnen vermijden. Het etiket moet duidelijk leesbaar zijn en informatie bevatten over hoe de raamdecoratie veilig kan worden gebruikt.

Naast deze eisen heeft de Nederlandse overheid ook richtlijnen opgesteld voor de installatie van raamdecoratie in huizen met kinderen. Zo moeten koorden of snoeren van raamdecoratie altijd buiten bereik van kinderen worden gehouden. Daarnaast moeten ouders of verzorgers de koorden of snoeren altijd vastzetten met behulp van een kindveilige bevestiging, of ze helemaal uit de buurt van kinderen houden.

Het is belangrijk om te vermelden dat de Nederlandse wetgeving niet alleen van toepassing is op nieuwe raamdecoratie, maar ook op bestaande decoratie. Als u al raamdecoratie heeft geïnstalleerd die niet aan de veiligheidseisen voldoet, is het belangrijk om deze te vervangen of aan te passen om het risico op ongelukken te verminderen.

Als ouder of verzorger kunt u zelf ook maatregelen nemen om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen. Algemeen advies kopers en gebruikers van raamdecoratie moeten zich bewust zijn van de risico’s die loshangende koorden, banden, kettingen en draden voor jonge kinderen kunnen vormen. De volgende richtlijnen moeten daarom steeds in acht worden genomen:

  • Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, banden en verbindingskoorden waarmee het product bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun keel wikkelen.
  • Houd, om wurging te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
  • Verwijder bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
  • Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
  • Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

In het kort, kindveiligheidswetgeving voor raamdecoratie in Nederland is gericht op het minimaliseren van het risico op verstikking of wurging bij kinderen. Het is de verantwoordelijkheid van fabrikanten, leveranciers en ouders om ervoor te zorgen dat raamdecoratie veilig wordt gebruikt en dat kinderen beschermd worden tegen ongelukken.

kindveiligheidKindveiligheid
Indien u ervoor kiest om de kettinglengte niet door te geven in verband met kindvriendelijkheid, stemt u ermee in dat u op de hoogte bent van de nieuwe regelgeving en dat er geen kinderen onder de 3,5 jaar aanwezig zijn in de ruimte waar het rolgordijn wordt opgehangen.

Vragen over kindveiligheid wetgeving?

Indien u vragen heeft over child safety / kindveiligheid wetgeving, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u verder te helpen.