Doorgaan naar inhoud

> Je hebt 1 jaar volledige garantie op je maatwerk product.

> Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een extra garantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

> We geven geen garantie op klachten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.

> Onze maatwerkproducten zijn geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

> Bij de afhandeling vragen we je ons in de gelegenheid te stellen de klacht te beoordelen en indien gegrond een eventueel gebrek te herstellen.

> Het recht op garantie wordt beperkt of uitgesloten als de reden voor de klacht het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen (zoals verkleuring door zonlicht, beschadiging tijdens eigen vervoer, kwaliteit van de dekvloer etc.).

> Als een klacht wordt gecompenseerd of afgekocht, vervalt je recht op garantie.

> De garantie vervalt als je zonder schriftelijke toestemming van Jaloeziespecialist.nl door derden reparaties of andere werkzaamheden hebt laten verrichten.

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings